Boeken

n’ See fan Bildtse ferhalen

‘n See fan Bildse ferhalen 

Buwalda syn eerste ferhalebundel.

‘t Gehaim fan ‘t Ameland

At e stannebuurster jonges marten en beert in de kringloopwinkel in ‘n oud boeky ‘n kaart fine út de 18de eeuw, is hur belangstelling wekt. Sij gaan met fekânsu naar ‘t Ameland en doen der ‘n belanrike ontdekking.

De sonde fan Haitze Holwerda

De sûnde fan Haitze Holwerda is ‘n roman fan Ulbe van Houten. ‘t Ferhaal handelt over ‘n graidboer fan ‘t Frise platteland, die’t foor de ongetiid drie Bildtse erbaaiers inhuurt. An ‘t eand fan de ongetiid komt de boer syn ôfspraak over de sinterasy niet na. Dan is hij an ‘t ferkeerde adres bij de rechtlinige Bilkerts.

De skimmelrútter

‘t Ferhaal dat ik hier fertelle sil, hew ik hoord in ‘t huus fan ôns overbep. Sij is lang al leden sturven, maar ‘t ferhaal dat der doe ferteld worde,is altyd in myn onthoud bleven. Maar ik staan niet gehelendal in foor de waarhyd.

De Sulverne Rinkelbel

‘n Rare koridon

De westhoek – levend ferleden

In 2005 kwam ‘t leerling-antal fan de Westhoekskoal onder ‘t wetlik minimum. Dat betekende dat de skoal syn onderwysfunksy rake sou in 2006.

Kategoryën ,

De Oasthoek – 150 jaar

Kategory

Beknopte Bildtse Geskidenis

De beknopte geskidenis fan ‘t Bildts

Kategory

Bruno

Ferhaaltsy fan ‘n lief klain hondsy

Kategory

Herinnerings út myn kynderjaren 1918 – 1930

Kategory

Bruno en Svenson

Kategory

De history fan Apollo

Kategory

De drie stenene apys

Kategory

Geskidenis fan de Bildtse Waddenfisserij

Kategory

De froubuurtster Tyl Úllespigel

Kategory

Gideon op de dorpsvloer

Kategory

Wat sait Bruno dr fan?

‘t is korona-krissi by Bruno.

Kategory

Bruno en Svenson met fekânsy

Bruno en Svenson met fakansy.

Kategory

Bruno en Svenson gaan weer na skoal

Se gaan weer na skoal, wit sille se der belibje?

Kategory

Filters

Scroll naar boven