Boeken

De westhoek – levend ferleden

In 2005 kwam ‘t leerling-antal fan de Westhoekskoal onder ‘t wetlik minimum. Dat betekende dat de skoal syn onderwysfunksy rake sou in 2006.

Kategoryën ,

De Oasthoek – 150 jaar

Kategory

Beknopte Bildtse Geskidenis

De beknopte geskidenis fan ‘t Bildts

Kategory

Herinnerings út myn kynderjaren 1918 – 1930

Kategory

De history fan Apollo

Kategory

Geskidenis fan de Bildtse Waddenfisserij

Kategory

De froubuurtster Tyl Úllespigel

Kategory

Gideon op de dorpsvloer

Kategory

Bilkerts durfden wel wat an!

Kategory

Filters

Scroll naar boven