Wat sait Bruno d’r fan?

Korona kleur-en leesboeky fergeefs foor de jongste kines

In de sery “Bruno” is ’n nij boeky útbrocht met de titel “Wat sait Bruno d’r fan?”
’t Is ’n “Kleur- en leesboeky”  foor de jongste kines.
 
Illustratrise Ita Spoelman wou in deuze korona-tiid wat betekene foor de jongste kines op de basisskoal.
Dat idee het se tegaar met BildtTaal útwerkt en ’t risseltaat is, dat ’t kleur- en leesboeky fergeefs an alle skoalen foor de leegste groepen beskikber steld wort.
 
De tekeningen fan Ita Spoelman en de teksten fan Sytse Buwalda houwe ferband met de korona-krisis en binne foor kines heel begryplik.
Naast tekst en tekening geeft ’t boeky de mooglikhyd om sels ’n fragmint út de tekening in te kleuren, soadat de kines ok aktyf doende weze kinne met de krisis-sitewasy.
 
De boekys binne foor ’t simboalise bedrag fan € 1,00 te koop bij Primera en slachter Bijlsma in St.-Anne en bij Renny Steensma (Aigenarigheden) in St.-Jabik.
 
Dut dârde deeltsy in de sery Bruno is ‘n útgave fan De Bildtse Boekerij/BildtTaal

ISBN 9789082928952

Scroll naar boven