Friese klassieker ‘De sûnde van Haitze Holwerda’

De Bildtse vertaling van ‘De sûnde fan Haitze Holwerda’ is vrijdag gepresenteerd op CSG Ulbe van Houten in Sint Annaparochie. Er werd een aantal scènes gespeeld uit de bewerking van de roman voor toneel, die Buwalda al in 2009 schreef. Foto: Hoge Noorden/Jacob van Essen

Ulbe van Houtens roman De sûnde fan Haitze Holwerda (1938) geldt als een Friese klassieker. Sytse Buwalda maakte een Bildtse vertaling. ,,De sfeer mot goed weze: motst ‘t hooi rúkke kinne.”

Het is stralend hooiweer in een zomer rond 1900 en boer Haitze Holwerda uit Blessum heeft mankracht nodig voor de ûngetiid . Hij maakt via een tussenpersoon loonafspraken met drie arbeiders uit het Bildt. Het hooien duurt een week of vijf.

Maar wat is er nu precies afgesproken? Vijf weken vast werk voor negen gulden per week, menen de Bilkerts. Eerst maar eens aan het werk, vindt de boer. Al na vier weken zijn ze klaar en de boer wil hen vier weken loon uitbetalen. Dat was niet de afspraak, zeggen de arbeiders. Het conflict loopt hoog op.

In feite gaat het om moraal: wat is hier rechtvaardig? ,,Soawel út ‘t geloof as út ‘t soasjalisme weg stride de boer en de erbaaiers over die fraag. Dat hew ik altyd al mooi fonnen an dut boek”, zegt vertaler Sytse Buwalda (78).

Hij kent het boek al uit zijn jeugd, want er stond thuis van elke druk een exemplaar in de kast. Dat kwam doordat zijn vader, Hotze Buwalda, voor Ulbe van Houten de Bildtse citaten in de roman gecorrigeerd had.

Friesch Dagblad
september 2021
Jan Ybema

Scroll naar boven